Nogle ejendomsmæglere påfører deres sælgere en unødig udgift for egen vindings skyld

Jeg berigtiger 1- 2 ejendomshandler om ugen – populært kaldet skødeskrivning – hvilket giver mig en bred indsigt i, hvordan ejendomsmæglere gebærder sig

Skødeskrivning indebærer kontrol på købers vegne af alle bilag og vilkår i handelen. Det er naturligvis for købers regning, da jeg alene er købers repræsentant. Sådan har det altid været, og ingen har sat spørgsmålstegn ved det.

Men der er nu ved at brede sig en betænkelig tendens ved at nogle ejendomsmæglere, i egne salg laver en aftale med sælgerne om, at sælgerne betales et salær til mægleren for skøde-skrivning; et salær som køber ellers skulle have betalt. Stempelmærker betales dog som altid af køber. Denne fremgangsmåde indebærer naturligvis ikke nogen kontrol på købers vegne, da ejendomsmægleren jo ikke kan kontrollere sig selv og heller ikke efter reglerne må repræ-sentere køber, samtidig med at han er sælgers mand. Køber kan naturligvis godt vælge sin egen rådgiver i form af en advokat eller en ejendomsmægler; men mange lader sikkert være for at spare penge, og så er der ingen kontrol på købers vegne.

Min pointe er, at disse ejendomsmæglere påfører deres klient – sælger – en unødig udgift for egen vindings skyld. Det skal indrømmes, at der spilles med åbne kort, idet der findes et sær-ligt bilag herom, benævnt ”Berigtigelsesaftale” som sælger underskriver med angivelse af berigtigelsessalæret. Men der er så mange dokumenter i forbrugerbeskyttelsens hellige navn, der skal underskrives, at mange sælger ikke fanger denne pointe. Jeg har oplevet det gang på gang.

Nu skal man ikke tro, at det kun er de små ejendomsmæglere, der bruger denne fremgangs-måde. Så må man tro om igen. Det er mest set hos Home og EDC.

Og et hjertesuk. Jeg forstår ikke hvor advokatstanden er henne i dette spil, som svækker kø-bers retssikkerhed, når køber undlader at søge saglig bistand.
  


lynsøg
kontakt
For tiden: Degnevænget 7
4581 Rørvig
 
Telefon:
+45
 45853536
Fax.:
+45
 32213536
CVR nummer:
58353655